MATERIAŁ
SPONSOROWANY

INSTALACJE

SPONSORZY AKCJI

CYFRYZACJA PRAWA BUDOWLANEGO

Cyfryzacja to proces zwiększania w coraz to nowych obszarach życia gospodarczego technologii komputerowej oraz Internetu, co przejawia się m.in. w gromadzeniu danych, świadczeniu usług na odległość oraz konwersji dokumentów w formie papierowej na odpowiedniki stanowiące odwzorowanie cyfrowe. Nie ominął on również branży budowlanej w zakresie czynności związanych z przebiegiem procesu budowlanego oraz zarządzania obiektem.

NOWA FORMA DOKUMENTACJI

Kto może wystąpić do EDB oraz c-KOB?

Kto może dokonywać wpisów w EDB oraz c-KOB?

SYSTEMY CERTYFIKACJI WIELOKRYTERIALNEJ
STOSOWANE W POLSCE

Źródło: PLGBC

BREEAM

Wprowadzony w 1990 r. w Wielkiej Brytanii. Obecny w 77 krajach. W Polsce jest najczęściej używanym systemem. W BREEAM wyróżnia się kilka schematów: New Construction, In-Use, Refurbishment & Fit-Out, Communities i Infrastructure. Podzielony jest na dziesięć kategorii: Zarządzanie, Zdrowie i dobre samopoczucie, Energia, Transport, Woda, Materiały, Odpady, Wykorzystanie terenu i ekologia, Zanieczyszczenia, Innowacje.

BREEAM

DGNB

System Niemiecki obecny w 21 krajach. Poza Niemcami stosuje się specjalnie przygotowany przez operatora CORE 14 System, bazujący na międzynarodowych wymaganiach z możliwością dostosowania do warunków lokalnych. W DGNB wyróżnia się szereg schematów dla różnego typu obiektów i dystryktów (np. przemysłowych). Kategorie systemu opierają się na elementach zasady zrównoważonego rozwoju: aspektach środowiskowych, ekonomicznych i socjalnych.

DGNB

HQE

System ten powstał we Francji w 2012 r. Na arenie międzynarodowej system uwzględnia lokalne warunki klimatyczne i normy. Certyfikacją można objąć budynki o różnej funkcji oraz w różnej fazie powstawania.

System podzielony jest na dwie części: środowiskowe zarządzanie projektem i ocenę efektywności środowiskowej budynku. Ta ostatnia zawiera 14 celów pogrupowanych w cztery obszary: energię, środowisko, komfort użytkowania, zdrowie. Kryteria oceny dotyczą człowieka w takim samym stopniu, co środowiska. Oceny w HQE są następujące: Pass, Good, Very Good, Excellent, Exceptional.

HQE

LEED

System został wprowadzony w 1998 r. w Stanach Zjednoczonych. Jest to międzynarodowy, najpowszechniej na świecie stosowany system (168 krajów). W Polsce pierwszy certyfikat LEED przyznano w roku 2009.

LEED uwzględnia kilka różnych kategorii, które dzielą się na schematy. Schemat dzieli się na kategorie wymagań, za spełnienie których otrzymuje się określoną liczbę punktów (kredytów). Kategorie te, to: Zintegrowany proces projektowy, energia i środowisko, Efektywna gospodarka wodna, Materiały i zasoby naturalne, Jakość środowiska, wewnętrznego, Lokalizacja i transport, Zrównoważony teren, Innowacja i Priorytety regionalne.

W zależności od przyznanych kredytów budynek może uzyskać ocenę Certified, Silver, Gold lub Platinum.

LEED

WEEL

WELL Building Standard został wprowadzony przez firmę Delos na przestrzeni lat 2007-2014 r. w Stanach Zjednoczonych. Można go używać w połączeniu z innymi systemami, przede wszystkim LEED, ale także BREEAM. Do roku 2019 WELL obecny był w 48 krajach. System skupia się na zdrowiu i komforcie użytkowników budynków. Składa się z szeregu funkcji (podzielonych na elementy do zastosowania w budynkach nowych lub istniejących), zawierających wskaźniki wydajności, strategie projektowania i wykonawcze, które służą regulacji różnych aspektów wpływających na zdrowie, komfort i świadomość użytkowników. Te aspekty to dziesięć kategorii, które pogrupowano na funkcje. W każdej kategorii wyznaczono warunki konieczne i warunki opcjonalne. W systemie obowiązuje kilka schematów. Certyfikat jest ważny przez trzy lata, następnie można się ubiegać o powtórną certyfikację.

WEEL

ZIELONY DOM

To pierwsza polska wielokryterialna certyfikacja dla budownictwa mieszkaniowego, opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC we współpracy z uznanymi ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Certyfikat powstał w ramach unijnego programu Smarter Finance for Family. Wiosną 2021 roku odbył się pierwszy ogólnie dostępny kurs i egzamin na akredytowanego audytora. Ocenianych jest 7 aspektów inwestycji. Należą do nich przede wszystkim rozwiązania energetyczne, budowlane, jak i stricte ekologiczne.

Do wyszczególnionych kryteriów należą: optymalizacja zużycia energii, użycie ekologicznych materiałów budowlanych, zagospodarowanie wody deszczowej, badanie jakości wody kranowej, monitorowanie jakości powietrza wewnątrz i analiza akustyczna pomieszczeń, ułatwienia dla seniorów i osób niepełnosprawnych, bliski dostęp do sklepów, szkół, ośrodków kultury itp.

ZIELONY DOM

LICZBA CERTYFIKOWANYCH BUDYNKÓW W LATACH 2022-2023

Źródło: raport PLGBC, okres marzec 2022 – marzec 2023

1336

81.6%

15

0,9%

15

0,9%

27

1,6%

226

13,8%

5

0,3%

13

0,8%

WODA, KANALIZACJA, ŁAZIENKA

WODA, KANALIZACJA, ŁAZIENKA

POLECANI PRODUCENCI

SPOSOBY OSZCZĘDZANIA ZUŻYCIA WODY
W OBRĘBIE INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH W BUDYNKACH

Techniczne sposoby oszczędzania wody w gospodarstwach domowych można podzielić na następujące grupy:

CZYTAJ WIĘCEJ

OGRZEWANIE

OGRZEWANIE

POLECANI PRODUCENCI

WNIOSKOWANE ŹRÓDŁA CIEPŁA
W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

Źródło: NFOŚiGW, dane od 19.09.2018 r. do 31.01.2023 r.

CZYTAJ WIĘCEJ

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODNICTWO

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CHŁODNICTWO

POLECANI PRODUCENCI

CERTYFIKACJA F-GAZOWA INSTALATORÓW I SERWISANTÓW

Kwestie montażu, serwisowania oraz kontroli szczelności F-gazowych pomp ciepła, podobnie jak i innych urządzeń z chłodniczymi czynnikami F-gazowymi, zostały uregulowane w tzw. ustawie F-gazowej. Wymaga ona, aby instalatorzy i serwisanci zajmujący się tymi czynnościami legitymowali się odpowiednimi certyfikatami tzw. certyfikatami F-gazowymi.

Komu potrzebny jest certyfikat?

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby uzyskać certyfikat?

Rodzaje certyfikatów na f-gazy

CZYTAJ WIĘCEJ

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

POLECANI PRODUCENCI

PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE POMPY CIEPŁA

Co to jest współczynnik COP pompy ciepła?

COP wyraża stosunek ilości ciepła dostarczanego przez pompę do ilości energii, zazwyczaj elektrycznej, zużywanej do jej zasilania. Jest tym dla pomp ciepła, czym sprawność dla kotłów grzewczych.

Ta z dwóch pomp, która ma wyższy COP, potrzebuje mniej energii elektrycznej do wytworzenia tej samej ilości ciepła. Może więc bardziej skutecznie wykorzystać energię czerpaną ze środowiska.

COP gruntowych pomp ciepła jest wyższe niż pomp powietrznych i osiąga wartość 5,0. Oznacza to, że dobrej jakości pompa ciepła do wytworzenia 5 kWh energii cieplnej przekazywanej do instalacji potrzebuje jedynie 1 kWh energii elektrycznej. Zużywa ją do zasilania sprężarki. Pozostałe 4 kWh to darmowa energia czerpana z dolnego źródła ciepła.

Współczynnik COP

Co to jest współczynnik SCOP pompy ciepła?

SCOP określa stosunek ilości energii przekazanej do instalacji grzewczej w ciągu całego sezonu grzewczego do ilości energii elektrycznej pobranej przez pompę ciepła w tym samym okresie. W dobrze wykonanym układzie z gruntową pompą ciepła sezonowy współczynnik efektywności SCOP może osiągać wartość powyżej 4,0. Na podstawie wartości SCOP urządzenie zostaje zaliczone do konkretnej klasy energetycznej. Informację o niej znajdziemy na jego etykiecie energetycznej.

Etykiety dla pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń informują o klasie energetycznej dla standardowej temperatury zasilania ogrzewania 35°C i 55°C. Pompy ciepła wytwarzające ciepło także do instalacji c.w.u. mają na etykiecie dodatkowo informację dotyczącą rozbioru ciepłej wody, a pompy wspomagane dodatkowym źródłem ciepła – piktogram tego urządzenia. Podana klasa energetyczna dotyczy wtedy całego układu.

Współczynnik SCOP

CZYTAJ WIĘCEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
TECHNIKA ŚWIETLNA,
AUTOMATYKA BUDYNKÓW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TECHNIKA ŚWIETLNA, AUTOMATYKA BUDYNKÓW

POLECANI PRODUCENCI

ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ z OZE

Energia wytworzona w latach 2005-2022, potwierdzona świadectwami pochodzenia, wydanymi do dnia 30.06.2023 r.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

CZYTAJ WIĘCEJ

ZABEZPIECZENIA MECHANICZNE I ELEKTRONICZNE, OCHRONA PPOŻ.

POLECANI PRODUCENCI

BEZPRZEWODOWE SYSTEMY ALARMOWE

SCHEMAT SYSTEMU

urządzenia bezprzewodowe
pozostałe czujniki
czujniki ochrony obwodowej
czujniki ruchu
centrale alarmowe
pilot
sygnalizatory
moduły rozbudowy wejść i wyjść
sygnalizatory i czujniki przewodowe
retransmiter sygnału
kontroler systemu bezprzewodowego

PORADA EKSPERTA

Kontrole okresowe systemów detekcji gazów

Częstotliwość kontroli okresowej systemu detekcji gazów z modułami alarmowymi typu MD, MDP, MDD lub detektorami WG należy uzależniać od warunków eksploatacji systemu, typu zastosowanych detektorów oraz stopnia ważności systemu/obiektu w opinii użytkownika.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CZYTAJ WIĘCEJ